Novosti

Ogrešević i Hadžibajrić: Opozicija ima 400.000 glasova, zajednički kandidat jedina je opcija za pobjedu!

Nermin Ogreševi? i Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik i zamjenik predsjednika Narodnog evropskog saveza (NES BiH), gostovali su u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovi?em.

U vrlo zanimljivom razgovoru u studiju CD-a otvoreno se govorilo o tome šta se dešavalo na pregovorima o Izbornom zakonu u Neumu. Osvrnuli su se i na to da li ?e kao opozicija nastaviti s pregovorima i ho?e li imati jednog ili više kandidata na izborima.

Nermin Ogreševi?, koji je prisustvovao na pregovorima u Neumu, kazao je da tamo gdje je on bio nije bilo nikakvih tajni.

“Tamo gdje sam ja bio nema nikakvih tajni. Mogu re?i da HDZ-ov prijedlog nikada u cjelini nije imao pozitivno mišljenje Vencijanske komisije. Moraju se ispoštovati dva standardna, aktivno i pasivno bira?ko pravo. HDZ-ov prijedlog je nudio rješenje koje ima veliko odstupanje u vrijednosti glasa, što nije u skladu sa evropskim standardima”, kazao je Ogreševi?.

Potom se osvrnuo na predstavnike Venecijanske komisije te kazao da su zapravo i bili tu da bi svaki prijedlog bio posmatran i od strane stru?njaka.

“Ne svi?a mi se format da smo se fokusirali samo na Federaciju, to nas ograni?ava. Prema našem mišljenju promjena Ustava je pitanje svih gra?ana u BiH. Pitanje je zašto smo došli u situaciju da su me?unarodni faktori formatizirali taj proces na takav na?in. O tome bi se moglo i kriti?ki govoriti”, kazao je Ogreševi?.

Na pitanje Senada Hadžifejzovi?a da li treba nastaviti pregovore Ibrahim Hadžibajri? je kazao da apsolutno treba.

“Ne trebamo samo uzimati FBiH, nego kompletnu BiH i to ne samo kada su u pitanju promjene Izbornog zakona nego i Ustava. Nemamo izgra?ene sisteme, institucije. Ne postoji nikakav sistem. Ne mogu pod kožu ?ovjeku više ovakve stvari. Izjave politi?kih lidera iz regiona, primjera radi da ako se ne dogovorimo ne treba ni da postojimo, misle?i na BiH. Kada ljudi iz susjedne države govore o mojoj BiH ovako, onda samo mogu da kažem izvinite što smo ostali živi ovdje. Nekada na bezobrazluk treba odgovoriti bezobrazlukom”, istaknuo je Hadžibajri?.

Dodao je kako se nekada ?ini i da naši gra?ani bolje shvataju govor priprostim rije?ima, nego kada se govori akademskim rje?nikom.

Tokom gostovanje dotakli su i odnosa opozicije, te kako ?e dogovoriti za izbore i ho?e li biti samo jedan kandidat.

“Mislim da se mi iz opozicije moramo okupiti. To je pitanje ovakvih krupnih promjena u Ustavu i Izbornom zakondavstvu. Ako mi cijenimo da je ovaj momenat vrlo ozbiljan, da su se okolnosti takve kakavu jesu i da smo pod velikim pritiskom, onda je vrijeme da pokažemo svoju odgovornost, kao vrlo odgovorni ljudi, svjesni situacije. Moramo sjesti i na tu temu razgovarati. Jasno definirati svoje stavove, i to je pitanje sviju a ne samo jedne stranke. Imali smo sastanak opozicije gdje smo donijeli zajedni?ke zaklju?ke. Nemamo kontinutet u komunikaciji, a to nam treba, kazao je Ogreševi?.

Na pitanje da li ?e biti sa njima u dogovoru, on je kazao:

“Na izborima koji ?e biti o?ekujemo da imamo ono za šta se mi zalažemo, da opozicija ima jednog ?lana za Predsjedništva. Mi ?ekamo u NES-u da se Trojka izme?u sebe iskomunicira. Kandidat bi trebao biti jedan. Ne slažem se sa stavom Konakovi?a da nije bitno ho?emo li imati jednog ili više kandidata. Moramo pokazati zrelost i mudrost. Ako nam je interes da mijenjamo vlast i iza?emo iz ove teške situacije onda moramo se izdignuti iz te situacije i moramo biti spremni da zdravo razgovaramo. Tajming nam polako curi”, naveo je Ogreševi?.

Hadžibajri? je tako?er govorio o ovoj temi, te je kazao da je najve?i problem sujete i ega.

“Ako neko od aktera kaže moram biti ja kandidat ili neko ko meni odgovara, to je problem. Nije teško na?i pravog kandidata iz opozicije. Ako ?emo matemati?ki govoriti sve ove stranke broje preko 400 hiljada glasova. To je sigurna pobjedni?ka cifra. Problem je sujete i ege”, kazao je on.

Istakao je i da novac za izbore ne?e biti problem, “oni koštaju izme?u 10 i 12 miliona KM, na?i ?emo iz deset opština te pare, za to odmah ima rješenje“.

Ogreševi? je kazao da je najbitne da sjednu i razgovaraju te da je u ovim momentima bitno da budu mudri.

“Imamo ljudi o kojima mi razmišljamo. Mi ne ?ekamo da oni istaknu kandidata, mi ?ekamo da sjednemo i razgovaramo na tu temu. Bilo bi loše da nemamo dogovor. To ne može biti dogovor samo stranke. Ja navijam da budemo mudri i da razmišljamo na na?in da imamo jednog kandidata. Ne želimo da pokvarimo taj ambijent”, naveo je Ogreševi?.

Dodao je kako Bakir Izetbegovi? i SDA imaju ambiciju da bude vo?a, ali nemaju rezultate.

“Kažem Bakiru u Neumu da dignu ruku u Krajini za odluku o privremenom finansiranju, on kaže da moraju to politi?ki dogovarati. Kod mene to izaziva nepovjerenje. Ne može odluka o privremenom finansiranju biti ta?ka politi?kog nadmudrivanje. Tri godine imamo migrantsku krizu ništa nisu uradili, tek sada na kraju. Mi smo imali 120 hiljada migranata na ulicama. Svakakvih rizika je bilo. Morali smo improvizirati. Nismo imali adresu na državnom nivou sa kojom smo mogli razgovarati na tu temu”, kazao je Ogreševi?.

Uspješni ?elni ljudi Cazina i Starog Grada poru?ili su da se pravo stanje države ogleda na lokalnom nivou. Konstatirano je da je od akciza prikupljeno sedam milijardi KM, a da Krajina nije dobila niti marku, iako je Bakir Izetbegovi? obe?avao suprotno…

Kompletan intervju pogledajte OVDJE