Novosti

Održana Osnivačko-izborna skupština Narodnog evropskog saveza (NES) Vareš

U op?inskoj sali u Varešu održana je ju?er Osniva?ko-izborna skupština Op?inske organizacije NES Vareš.
Skupštini su prisustvovali ?lanovi i simpatizeri NES-a, kao i gosti iz Regionalnog odbora Regije 3.
Na spomenutoj skupštini za predsjednika OO NES-a Vareš izabran je Šaban Ibrišimovi?, za potpredsjednika Adis Liki?, za predsjednicu Asocijacije žena izabrana je Dženita ?izmo te za predsjednika Asocijacije mladih Mirel Osmanovi?.
Treba ista?i da su sve odluke jednoglasno usvojene.