Novosti

Održana Osnivačka skupština Inicijativnog odbora NES-a Ilijaš: Zajedno možemo mijenjati stvari nabolje

 

Osniva?ka skupština Inicijativnog odbora NES-a Ilijaš održana je danas u sali Hotela Citar. Skupštini su prisustvovali izabrani predsjednik Inicijativnog odbora Edo Begi?, zamjenik predsjednika NES-a i na?elnik Op?ine Stari Grad Ibrahim Hadžibajri?, predsjednik Glavnog odbora stranke Mirza Batalovi?, koordinatori regija Haris Selmanovi? i Ramo Isak, te mnogi drugi gosti, prijatelji i simpatizeri NES-a.

Edo Begi? kazao je da je ?ast biti dio NES-a, obe?avši da ?e se truditi opravdati svoju poziciju.

-Odlu?io sam da, za razliku od desetina hiljada mladih, mojih vršnjaka, ne idem trbuhom za kruhom u zapadne zemlje, nego da se borim da naša domovina – Bosna i Hercegovina bude ista ili bolja od tih zapadnih zemalja, koje nam otimaju omladinu, naro?ito školovanu.

Mnogo je politi?kih projekata u državi, ali u jednom sam prepoznao šansu, ideje, ljude koji žele mijenjati stvari nabolje. To je Narodni evropski savez. Uvjerio sam se da NES pruža šansu mladima, obrazovanima, sposobnima, da aktivno u?estvuju u procesima i bore se za dobrobit svih nas. Zajedno možemo u?initi sve – istakao je Begi?.

Hadžibajri? je govorio, izme?u ostaloga, o nastanku Narodnog evropskog saveza.

– Mnoge je iznenadilo, neke ugodno, neke neugodno, kada smo se spojili u NES. Krajišnici su dobri i hrabri ljudi, koji su branili ovu našu BiH zajedno s nama. Tako da nismo se puno dvoumili oko dogovora. Mi, kao politi?ka partija NES, nismo nastali 27. februara 2021. godine, nastali smo puno prije – objasnio je Hadžibajri?.

Govore?i o uzrocima odlazaka mladih iz BiH, istakao je da nije više samo u pitanju nezaposlenost, ve? je problem politi?ka nesigurnost u BiH.

-Ljudi odlaze zbog politi?ke nesigurnosti, zbog straha, neizvjesnosti šta se može desiti, a ima tu dosta i straha da se ponovo ne zarati. Ljudi ne odlaze samo iz Federacije, odlaze i iz RS-a – osvrnuo se Hadžibajri? i dodao da je vrlo bitno da ljudi prepoznaju karakter pripadnika NES-a, njihove osobine, programe i rad.

-Nemojte dozvoliti da ljudi za nas glasaju samo da ne bi glasali za neke druge. Mi ne ulazimo na izbore s hipotekama i aferama, jer mi ne pri?amo, ve? radimo na terenu. Trenutno smo na vlasti u ?etiri kantona i mi ?emo biti stranka bez koje se ne?e mo?i formirati vlast – zaklju?io je Hadžibajri?.

Batalovi? je istakao da u BiH još postoje ljudi koji žele promjene.

-Naši najbolji nas napuštaju i odlaze u zemlje Evrope, a to je najve?a boljka, jer je svaki ?ovjek bogatstvo. Mi imamo lidere koji rade konkretne stvari – Hadžibajri? i Ogreševi?, ve? su 4.-5. mandat, a nisu iz nekih jakih partija. One su tek sad jake jer su se spojile u jednu – rekao je Batalovi?.

Govore?i o spajanju na politi?koj sceni, istakao je da dugo nije došlo do fuzije, „tako da smo se ujedinili i sada ve? imamo vlast u mnogim kantonima“.

-Mi smo ljudi iz naroda, zato se zovemo Narodni evropski savez, želimo u?i u EU, ali ne želimo izgubiti svoju tradiciju i identitet – kazao je Batalovi?.

Selmanovi? je ?estitao Begi?u na funkciji predsjednika Inicijativnog odbora NES-a Ilijaš, napominju?i da ?e predstavici NES-a dolaziti u Ilijaš, s ciljem razbijanja otpora koji tu vlada ve? 30 godina.

– Mi smo ljudi koji rade, svjesni, spremni, odgovorni, prkosni i ponosni. Bitno je da, ako damo rije? i pružimo ruku, da to iznesemo do kraja. Mi imamo iza sebe djela, gradimo i stvaramo, a to je proces koji ?e trajati dugi niz godina. Moramo se svi pokrenuti, jer bježanje nije karakteristika nas – Bošnjaka – obratio se Selmanovi?.

Ramo Isak je istakao da Narodni evropski savez BiH u Zeni?ko-dobojskom kantonu drži 40 posto vlasti, dodaju?i da svakog dana dobivaju nove ?lanove NES-a.

– Uvijek smo bili korak ispred svih, jer smo pokazali ljudima da se u politici može raditi ?asno i pošteno i da se ne mora lagati. Mi od nas biramo najkvalitetnije i njih stavljamo na pozicije, jer mi jesmo tu radi ljudi, to je naš zadatak. Zato se ne smijemo predati i ne smijemo dozvoliti nikome da uništava ono što je naše – kazao je Isak.