Novosti

Nermin Ogrešević: Vlada je nametnuta; Čović je vladar Federacije BiH, a mi smo statisti

?ovi? je vladar Federacije, Dodik glavni baja u RS-u, a mi smo statisti. Schmidtovima odlukama na Ustav Federacije nije izabrana ve? nametnuta Vlada Federacije, kaže za Mrežu Nermin Ogreševi?, predsjednik NES-a. Ogreševi? govori i o nemoralnim ponudama, milionima koji su se nudili za ruku više ili manje u federalnom Parlamentu. O Trojki, Isaku, Uzunovi?u, SDA, Dodiku i ?ovi?u.

Kaže da je visoki predstavnik isklju?ivo donio odluku i da je tom odlukom imenovana Vlada.

“Ona nije imenovana po odredbama Ustava pošto je visoki predstavnik suspendirao Ustav tako da su u pravu oni koji kažu da je ovo oktroirana Vlada, presedan i izrazito nedemokratski ?in. O?ito je da oni koji su prihvatili ovakav model žele da javnost dezinformišu i mislim da stvari treba nazivati pravim imenom – ovo je nametnuta Vlada gdje se ne poštuje Ustav. Mi smo insistirali da ne?emo biti dio takve Vlade upravo iz razloga da, ako su potrebne izmjene Ustava, onda da se borimo za kvalitetne izmjene koje ?e zna?iti demokratski iskorak. Naravno da smo o?ekivali da ?e i stranke Trojke razumjeti taj trenutak i da ?e nam se pridružiti u tom stavu, da ne do?emo u ovu situaciju.”

Naglašava da je ovo alarm za sve bosanske snage.

“Alarm za Bosnu jer mi možemo konstatirati da najmanje 2/3 Kluba Bošnjaka ne bi podržalo ovu Vladu. To je 16 sigurno u ovom trenutku zastupnika pa prema tome visoki predstavnik je morao voditi ra?una o tome kakvu poruku šalje. Alarm je zato što nam se dešavaju ovakve intervencije, a narod, gra?ani, ve?inom, prvo su o?i uprte u Dodika. Pa i ?ovi?evo oživljavanje u zadnjem periodu, pa ta koalicija Dodik-?ovi? i naravno da su gra?ani o?ekivali da fokus bude na tome. Sve nas zanima kako zaustaviti apsolutizam Milorada Dodika jer za njega ne važi ni zakon, novcem radi šta ho?e, antidejtonski djeluje, uznemirava javnost i stvara atmosferu sukoba. Nikad ne znaš kad ?e se šta desiti.”

Ogreševi? isti?e da ih zanima cjelokupni kontekst Bosne i Hercegovine.

“Ako pri?amo o Ustavu i ustavnim promjenama i kvalitetnom ure?enju države i sprovo?enju presuda Evropskog suda za ljudska prava, onda moramo pri?ati o oba entiteta i o nadležnosti države. Ne može se Ustav svesti na jedan entitet, jedan narod i onda na kraju na jednu stranku. I u tom kontekstu ja nisam zadovoljan što je tako uzak zahvat bio. Mi u principu kad pogledamo sve stvari, mi se Bosanci malo pitamo u ovoj državi. u Republici Srpskoj SNSD, odnosno prosrpske stranke imaju apsolutnu dominaciju, druga dva konstitutivna naroda i Ostali nemaju zna?ajne mehanizme. U Federaciji HDZ je taj oko kojeg se mi trebamo okupljati. Ja kao predsjednik jedne od stranka, kao predstavnik gra?ana osje?am da je trenutak kad mi trebamo re?i da se mi u svojoj državi vrlo malo ili nimalo pitamo oko strateških stvari i da mi trebamo biti svedeni na skupinu koja treba da bude zadovoljna što je živa. Ako ?emo se mi Bosanci i Bošnjaci zadovoljiti s tim da je za nas vrhunsko dostignu?e da nas više ne ubijaju i da ?utimo, ja mislim da je to po?etak propadanja ove države i da je to naš kraj. Isto tako, dosadašnja politika popuštanja je pokazala da ne daje rezultate. Vidimo da su i raniji predstavnici u vlasti popuštali konstantno kroz razne segmente. Mi samo hranimo sve ve?e i ve?e apetite neprijatelja ove zemlje i oni nikad ne?e biti zadovoljni da BiH bude uspješna zemlja i da Bosanci budu politi?ki faktor.”

Moramo se izboriti da se pitamo nešto u svojoj vlastitoj zemlji

Smatra da visoki predstavnik možda ne bi reagovao da je na mjestu Refika Lende bila Lidija Bradara.

“Ali sam siguran da Lidija Bradara ne bi dala saglasnost za takvu Vladu. Po postoje?im odredbama Ustava oni imaju takve nadležnosti. Tako da argumentacija koju Trojka isti?e na na?in da ima parlamentarna ve?ina pa da to treba poštovati nije utemeljena. Ovdje se stvari prešu?uju. Zna?i oni koji su pristali da budu u vlasti pristali su na ova neprincipijelna rješenja. Ja naše stanje doživljavam da smo mi kao žabe koje su u ledenoj vodi koja se postupno zagrijava i kuha se, a mi ne znamo da ?emo biti skuhani. I zato smo mi izašli iz toga jer smo vidjeli da ne postoji volja da mi budemo uklju?eni u proces izmjene Ustava i da svi damo kvalitetna rješenja. Mi nismo mogli, nismo htjeli pristati na ta rješenja, naro?ito Neumske zahvate na Ustav. Ima taj princip da se riješi u Federaciji, pa ?emo RS. Me?utim, stvari se mijenjaju iz dana u dan i mislim da mi Bosanci prije svega moramo sagledati sebe same, svoje vlastite snage, moramo preispitati svoju volju da li smo zaista spremni da se u miru, politi?kim sredstvima i svojim angažmanom borimo za našu državu. U kona?nici ‘92. ali i neki drugi doga?aji su pokazali da se mi, prije svega, moramo osloniti sami na sebe.”

Navodi da je ovo trenutak kada se treba mijenjati pristup i boriti se za strateške stvari poput državne imovine i Ustava.

“Moramo se izboriti da se mi moramo pitati nešto u svojoj vlastitoj zemlji. Dio odgovornosti za stanje o kojem govorimo snose i oni koji su bili u vlasti. Zna?i SDA snosi zasigurno dio odgovornosti, ne može od nje pobje?i. Ja sam sugerirao i ranije da se moramo okupiti oko strateških stvari. O?ito su oni iz pragme, i dnevnopoliti?ke i strana?ke, zamišljali stvari na na?in da oni trebaju imati monopol i klju?nu ulogu, biti najja?i i biti uvijek u vlasti. Ali je to sada iza nas. Možemo re?i u ovom trenutku da u Predstavni?kom domu i po broju glasova gotovo 2/3 zastupnika probosanskih stranaka je protiv ove vlasti. 2/3 je u Klubu Bošnjaka pa prema tome mislim da ?e se sad otvoriti taj proces okupljanja oko strateških stvari. Ne vjerujem da bi mi trebali biti ta generacija ‘23. da ?utimo i da ne pokažemo malo hrabrosti, djeli? one hrabrosti koju smo pokazali devedesetih godina.”

Na pitanje ko je davao milione za glas odgovara: “Ja zaista ne mogu znati šta je od raznih optužbi istina. Ima tu o?ito puno i neistine. Ono što znam je da su preko no?i odre?eni zastupnici mijenjali mišljenje da podrže ovu Vladu. A visoki predstavnik je donio izmjene Krivi?nog zakona sa odgodom od osam dana. O?ito da se to ne?e odnositi na ovaj period imenovanja. O?ito je dat vakuum, bar ga ja tako shva?am.”

NES i SBiH nisu tu radi funkcija

Ogreševi? smatra da ?emo biti u krizi kao pravna država ukoliko Tužilaštvo nije privelo i saslušalo svakoga ko je javno iznio da zna da je neko nekome nudio novac.

“Ali to ?e biti još jedan argument više da smo u velikom problemu.”

Kaže da je kada sin glasa za oca za ministra u javnosti neprihvatljivo, neprimjereno.

“A u ovoj situaciji politi?ke korupcije i trgovine jer jedan zastupnik-jedno ministarstvo, ve?ina je od 50 pa da bi svaki zastupnik po toj ra?unici imao ministarstvo treba 50 ministarstava, ali o?ito je to bilo u funkciji pla?anja parlamentarne ve?ine. Ružna je poruka, neodrživo je moralno zaista da se to dešava. Trojka koristi kao argument sve ono zbog ?ega je napadala druge, SDA prije svega. Mi gledamo to na takav na?in, teško je to braniti, i za manje stvari nas bi napali svi. Ali eto, oni su o?ito sa pozicije sile, želje, pomo?i, jake logistike, osje?aju se snažnim i željeli su to da završe. Zato mi nismo sa njima jer nismo željeli biti nametnuta vlada.”

Govore?i o Kenanu Uzunovi?u kaže da Tužilaštvo treba ispitati njegove navode da mu je neko nudio “milion pa dva da ne glasa za ovu Vladu”.

“To je vrlo ozbiljna optužba, s tim se ne izlazi tako lako. Još je on rekao da zna ime, treba to re?i Tužilaštvu i da se to izvede do kraja. Ako to ne uradi javnost mu ne treba vjerovati. Za mene su to vrlo opasne stvari i on mora re?i ime i prezime. Me?utim, jedno govore, drugo rade. Ipak za mnoge je funkcija i novac nešto što im promijeni adrenalin, dolaze u neku drugu dimenziju sebe samoga. Ako ?emo se boriti za ovu državu mi moramo imati one koji nisu osjetljivi na novac jer država se ne može prodavati. Nažalost mnogi su rasprodavali državne interese.”

Naglašava da NES i SBiH nisu tu radi funkcija.

“Nismo željeli biti dio Vlade koja ?e biti imenovana suspenzijom Ustava i odlukom visokog predstavnika na 24 sata. To je neki vid državnog udara i pitanje je da li visoki predstavnik uopšte ima pravo da suspendira Ustav. Nismo željeli da nas ljudi zovu izdajnicima. Oni žele da relativiziraju taj trenutak i da nama otmu moralnu dimenziju. Moramo imati moralnu dimenziju, ko je moralni probjednik i ko je u pravu, ko nije. To moramo raspraviti do kraja. Kad smo mi pokrenuli proceduru u Parlamentu da mijenjamo Ustav onda predstavnici Trojke su rekli da nisu za kratkoro?na rješenja. Onda su imenovani ne kratkoro?nim rješenjem, nego suspenzijom Ustava.”

Ne?u se pomiriti da budem statista

Naglašava da ne priznaje ovu Vladu te da razmišlja da pokrene inicijativu da visoki predstavnik povu?e svoje odluke.

“Ne?emo mirno gledati ovo što se dešava. Borit ?emo se za sve ono što je dobro za državu, bilo ko da to predloži. Svaki oblik manipulacije gra?anima i pravdanje loših odluka i pretvaranje loših odluka u dobra rješenja, mi ?emo se boriti protiv toga.”

Ogreševi? smatra da je, na neki na?in, ovim odlukama visoki predstavnik Federaciju isporu?io Zagrebu.

“Klju?na figura je HDZ oko kojeg se okuplja ve?ina, a zasigurno da Zagreb ima uticaj. U Federaciji HDZ ima veliku mo?, Ustav mu je omogu?io, naro?ito ove sada izmjene Schmidtove. U principu oni su vladari, oni se pitaju. ?ovi? nam je glavni u Federaciji, Dodik je glavni baja u RS-u i oni se zajedno pitaju u državi. Mi smo tu statisti. Ja se ne?u pomiriti da budem statista.”

“Schmidt vjerovatno misli da je Dodik nešto posebno jak, a postao je jak na kriminalnim osnovama. Nabildao je miši?e da mu se fakti?ki o?ito boje suprotstaviti, jer on ni ne priznaje visokog predstavnika. Naravno tu je geopolitika, tu je Srbija, Rusija itd. Mi Bosanci nemamo u toj našoj borbi da ne budemo gosti u svojoj državi tako jake prijatelje”, zaklju?io je Ogreševi? za Mrežu.