Novosti

Klanjana kolektivna dženaza za 16 žrtava: Prijedor je jedna od naših najbolnijih rana

Kolektivna dženaza za 16 žrtava, koje su ubijene na podru?ju Prijedora tokom agresije na BiH, klanjana je danas na platou Memorijalnog centra Kami?ani.
Dženazi i ukopu posmrtnih ostataka žrtava prisustvovala je i delegacija Narodnog evropskog saveza Bosne i Hercegovine predvo?ena predsjednikom Nerminom Ogreševi?em i Mustafom Ružni?em, premijerom Unsko-sanskog kantona.
?elnici NES-a odali su po?ast žrtvama, nad kojima je po?injen stravi?an zlo?in sa svim elementima genocida, a o ?ijoj monstruoznosti govori i ?injenica da su posmrtni ostaci do sada prona?eni na 501 lokaciji, u tri države. Najmla?a žrtva koja je danas ukopana je Samed (Hase) Jakupovi?, koji je imao samo 19 godina kada je ubijen.
Prijedor je jedna od naših najbolnijih rana, a današnja dženaza nam treba biti i podsjetnik da zlo?ine i nevine žrtve ne smijemo zaboraviti niti dozvoliti da se ponove.