Novosti

Generalni sekretar NES-a Sanel Bajramović predao kandidatske liste CIK-u

Generalni sekretar Narodnog evropskog saveza BiH Sanel Bajramovi? predao je danas Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste NES-a za državni, federalni i kantonalni nivo vlasti za Op?e izbore.

Nosioci lista NES-a za Predstavni?ki dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su: Jasmin Emri? (Izborna jedinica 1), Mesud Hero (Izborna jedinica 2), Zlatko Mileti? uime koalicije NES – Za nove generacije (Izborna jedinica 3), Jusuf Mehi? (Izborna jedinica 4) i Osman Puškar (Izborna jedinica 5).

Nosioci lista za Zastupni?ki dom Parlamenta Federacije su: Ilda Alibegovi? (Izborna jedinica 1), Belma Sejdinovi? (Izborna jedinica 2), Edis Kavgi? (Izborna jednica 3), Muhamed Ali? (Izborna jedinica 4), Azra Sinanovi? (Izborna jedinica 5), Sedmedin Amidži? (Izborna jedinica 6), Zlatko Kravi? (Izborna jedinica 7), Mustafa Ugarak (Izborna jedinica 8 ), Anel Kljako (Izborna jedinica 9) i Mirza Batalovi? (Izborna jedinica 11).

Nosioci lista za skupštine kantona su: Mustafa Ružni? (Unsko-sanski), Vehida Fazli? (Tuzlanski), Ramo Isak (Zeni?ko-dobojski), Muhamed Ramovi? (Bosansko-podrinjski), Mesud Kadi? (Srednjobosanski), Nermin Vrti? (Hercegova?ko-neretvanski) i Haris Selmanovi? (Sarajevski).