Novosti

Generalni sekretar NES-a Sanel Bajramović predao kandidatske liste CIK-u

Generalni sekretar Narodnog evropskog saveza BiH Sanel Bajramović predao je danas Centralnoj izbornoj komisiji kandidatske liste NES-a za državni, federalni i kantonalni nivo vlasti za Opće izbore.

Nosioci lista NES-a za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine su: Jasmin Emrić (Izborna jedinica 1), Mesud Hero (Izborna jedinica 2), Zlatko Miletić uime koalicije NES – Za nove generacije (Izborna jedinica 3), Jusuf Mehić (Izborna jedinica 4) i Osman Puškar (Izborna jedinica 5).

Nosioci lista za Zastupnički dom Parlamenta Federacije su: Ilda Alibegović (Izborna jedinica 1), Belma Sejdinović (Izborna jedinica 2), Edis Kavgić (Izborna jednica 3), Muhamed Alić (Izborna jedinica 4), Azra Sinanović (Izborna jedinica 5), Sedmedin Amidžić (Izborna jedinica 6), Zlatko Kravić (Izborna jedinica 7), Mustafa Ugarak (Izborna jedinica 8 ), Anel Kljako (Izborna jedinica 9) i Mirza Batalović (Izborna jedinica 11).

Nosioci lista za skupštine kantona su: Mustafa Ružnić (Unsko-sanski), Vehida Fazlić (Tuzlanski), Ramo Isak (Zeničko-dobojski), Muhamed Ramović (Bosansko-podrinjski), Mesud Kadić (Srednjobosanski), Nermin Vrtić (Hercegovačko-neretvanski) i Haris Selmanović (Sarajevski).