Novosti

Emrić predložio zaključke za institucionalnu pomoć BiH Ukrajincima

Na današnjoj 12. hitnoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na temu Postupanje institucija Bosne i Hercegovine po pitanju agresije Ruske Federacije na Ukrajinu, zastupnik Narodnog evropskog sveza BiH Jasmin Emrić predložio je zaključke radi institucionalne pomoći Bosne i Hercegovine stanovništvu i napadnutoj državi Ukrajini.

“Danas kada je u toku brutalna agresija Ruske Federacije na Ukrajinu, kada se razaraju i nastoje opkoliti najveći ukrajinski gradovi, uključujući i glavni grad Kijev, kada se nemilosrdno granatira i uništava cjelokupna ukrajinska privredna, prometna i druga infrastruktura, kada se ne štede stambena naselja i civili, kada se beskrupulozno i monstruozno ubijaju nedužni ljudi uključujući i djecu bez obzira na uzrast, moralna je obaveza naša da osudimo aresiju i ovaj brutalni ratni pohod u kojem jedna članica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija Ruska Federacija osjećajući se moćnom silom radi svojih strateških interesa i imerijalističkih pobuda želi ratom osvojiti i pokoriti članicu Ujedinjenih nacija i međunarodno priznatu državu Ukrajinu.

Svi mi u Bosni i Hercegovini koji još uvijek imamo svježa sjećanja na agresiju na našu državu i strahote rata koje su preživjeli naši građani moramo jasno i nedvosmisleno dići svoj glas protiv kršenja međunarodnog prava, protiv kršenja osnovnih načela Povelje Ujedinjenih nacija.

Moramo dići svoj glas protiv ugrožavanja mira i stabilnosti, protiv ubijanja nedužnog stanovništva i protiv svakog oblika rata i oružanog sukoba, a posebno protiv agresije koja ima za cilj okupaciju međunarodno priznate države Ukrajine od strane Ruske Federacije.

Također smatram potrebnim da se i svi ostali nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini organiziraju, u skladu sa svojim mogućnostima, radi pružanja humanitrane pomoći narodu Ukrajine.

U skladu s navedenim Emrić je predložio usvajanje konkretnih zaključaka:

I Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva Predsjedništvo Bosne i Hercegovine da htino donese potrebne odluke radi pružanja humanitarne pomoći stanovništvu i državi Ukrajini.

II Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zadužuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da hitno osiguraju financijska sredstva, organiziraju i dostave potrebnu humanitarnu, zdrvastvenu i drugu prijeko potrebnu pomoć stanoviništvu i državi Ukrajini.

III Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva vlade oba entiteta, kantonalne vlade, općine i gradove u Bosni i Hercegovini da, u skaldu sa svojim mogućnostima, organiziraju i pruže humanitarnu pomoć stanoviništvu i državi Ukrajini.