Novosti

Emrić: Dok su predavali Dodiku vlast, Mijatović nije predlagao crvene linije

Zanimljivo je slušati Vojina Mijatovi?a, potpredsjednika SDP-a, uživo u Centralnom dnevniku kod Senada Hadžifejzovi?a, koji se tek sada medijski budi i najavljuje postavljanje crvene linije prema onim strankama koje su unutar „Osmorke“ predlagale, prije skoro mjesec dana, da se crvena linija postavi prema SNSD-u i Miloradu Dodiku, prije nego što ga ponovno ustoli?e i predaju mu mo? odlu?ivanja preko Vije?a ministara BiH do Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Navodi se ovo u reakciji Jasmina Emri?a, zastupnika NES-a u Predstavni?kom domu Parlamenta BiH.
-Pravo pitanje je zašto se do sada ?ekalo i zašto baš sada potpredsjednik Mijatovi? najavljuje „upravljanje procesom u punom kapacitetu“ od strane SDP-a? Zar se nije trebalo upravljati procesom u punom kapacitetu prije nego je uspostavljena vlast na državnom nivou? Sada kada su završili otaljavanje, kako to Dodik kaže, na državnom nivou, Mijatovi? najavljuje postavljanje crvene linije i to prema strankama koje su odbacile snishodljiv stav prema protudržavnoj politici SNSD-a koju javno artikulira Milorad Dodik neprihvatljivom retorikom ispunjenom govorom mržnje i poniženja prema ve?ini gra?ana u Bosni i Hercegovini.
Mijatovi?ev pucanj u prazno i u pogrešnu metu, ustvari je pokušaj skretanja pažnje javnosti u pogrešnom smjeru i prikrivanja dosadašnjeg veoma lošeg vo?enja procesa uspostave vlasti na državnom nivou, gdje je vidljiva dominantna uloga Dodika i njegovih beskrupuloznih stavova na koje stranke „Trojke +“ mudro šute.
Mijatovi? se u svojoj neinformiranosti toliko zanio da je za neuspjeh SDP-a kod izbora delegata u Dom naroda državnog parlamenta optužio politi?ke stranke koje su napustile koaliciju „Osmorke“ na državnom nivou.
Moram podsjetiti gospodina Mijatovi?a da su stranke: NES BiH, SBiH i Za nove generacije nakon sastanka u Doboju, napustile koaliciju „Osmorke“, tako da je u koaliciji na državnom nivou ostala koalicija „Trojka +“ i u tom kapacitetu trebate tražiti razloge vašeg neuspjeha, kako ste se izrazili i kojeg na taj na?in doživljavate.
Prijetnje potpredsjednika SDP-a Mijatovi?a da ?emo mi od ponedjeljka osjetiti vrlo oštar, jak i brutalan odgovor SDP-a doživljavamo kao nadrealan politi?ki performans u kojem glumac u nedostatku stvarnih argumenata dramaturgijom pokušava ubjediti publiku da ima stvarnu mo?.
Stoga, predlažem da gospodin Mijatovi? sagleda politi?ke kapacitete i ulogu svih aktera, te da uskladi svoju artikulaciju sa stvarnom politi?kom situacijom.
U ovom osvrtu na gostovanje potpredsjednika SDP-a Mijatovi?a u Centralnom dnevniku dužan sam demantirati i njegove pogrešno izvedene zaklju?ke kako smo nekoga izdali, da smo se previše zaigrali, kako su nam dali previše prostora, da smo previše dobili, te da ?e nas staviti tamo gdje nam je i mjesto.
Kao prvo, mi nismo nikoga izdali jer nismo u koaliciji na državnom nivou ve? smo isklju?ivo odlu?ivali i birali u skladu sa svojim kapacitetom u Domu naroda Federacije BiH. Drugo, mi se u politici ne igramo i to smo pokazali svojim stavovima na državnom nivou gdje smo jasno iznijeli svoje primjedbe i prijedloge kao uvjet za naše daljnje politi?ko djelovanje kao stranke koja bi ?inila ve?inu u Predstavni?kom domu Parlamentarne skupštine BiH.
Nisu istiniti navodi gospodina Mijatovi?a da smo ikada zvani?no tražili ministarstvo u Vije?u ministara BiH kao uvjet za ostanak u koaliciji, a svoje zahtjeve i uvjete jasno smo iznijeli i na sastanku u Doboju kada smo zvani?no napustili koaliciju „Osmorke“ na državnom nivou.
Što se ti?e našeg prostora za politi?ko djelovanje želimo vrlo jasno poru?iti gospodinu Mijatovi?u da mi odre?ujemo kada i kako ?emo djelovati. Vi nama ništa niste ni dali niti trebate dati, a mi odlu?ujemo kada i kako ?emo se postaviti u svakoj situaciji u skladu s našim politi?kim kapacitetom na svim nivoima vlasti.
Zbog toga molimo gospodina Mijatovi?a, s obzirom da on nije u?estvovao u premijer ligi na državnom nivou, da dobro prati sve utakmice na nižim nivoima vlasti, jer o?igledno je, s obzirom na njegove žalopojke, da mu je teško pratiti „seoske klubove“ koji pokazuju izuzetnu politi?ku kondiciju jer ne pristaju da se podrazumijevaju od strane umišljenih politi?kih centara mo?i.
I da ne zaboravim, klonite se teze kako ste rekli da ?e biti „kako mi postavimo pri?u“ jer svaka pri?a treba biti pitka za sve ?itaoce, u suprotnom svatko ?e ?itati što želi kod svoje ku?e – poru?uje Emri?.