Novosti

Emina Kiseljaković (član Predsjedništva NES-a), doktorica medicinskih nauka, nova vijećnica u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo

Odlaskom dr. sc. Mirze Batalovića (NES) u Predstavnički dom Parlamenta FBiH nova vijećnica u Općinskom vijeću Stari Grad Sarajevo je dr. Emina Kiseljaković.
Inače, dr. Kiseljaković je i član Predsjedništva NESBiH.
Rođena je u Sarajevu 1966. godine. Nakon završenog Medicinskog fakulteta, stekla je zvanje magistar medicinskih nauka 2004. godine. Stručno zvanje specijaliste Medicinske biohemije stekla je 2005. godine, a 2011. godine naučni stepen Doktor medicinskih nauka. Od 1998. zaposlena je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je izabrana u zvanje redovnog profesora. Član je Komisije Federalnog ministarstva zdravstva za polaganje specijalističkog ispita iz Medicinske biohemije za doktore medicine i magistre farmacije. Učestvuje u radu Laboratorija za Molekularnu medicinu, Centra za genetiku i kao profesor na Doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Govori engleski i turski jezik.
-Kroz svoj politički angažman u radu Općinskog vijeća Stari Grad u narednom periodu ću težiti ka tome da dam svoj doprinos najprije iz oblasti struke, a uz vrijedan, transparentan i pošten rad nastojati da poboljšam uvjete života svih građana općine Stari Grad – istakla je Kiseljaković.