Novosti

Dovođenjem zaposlenih u UIO i ostalim državnim institucijama u daleko lošiji položaj od onih na entitetskom nivou vlasti, potkopava se država BiH

Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine (NES BiH) podržava Sindikat zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH u njihovoj višegodišnjoj borbi za popravljanje izuzetno lošeg položaja zaposlenih u UIO BiH, koja je kulminirala stupanjem u svakodnevne dvosatne štrajkove upozorenja.
– Nedopustivo je da u instituciji, koja je klju?na za fiskalnu stabilnost svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, s obzirom da se sa 85 posto svi budžeti u BiH finansiraju od indirektnih poreza, zaposleni imaju pla?e daleko niže od ve?ine ostalih državnih službenika i zaposlenika, a posebno sa federalnog, kantonalnog i op?inskog nivoa.
Odbijanje Vije?a ministara BiH da popravi loš položaj zaposlenih u UIO, ali i ve?ine ostalih službenika na državnom nivou vlasti, koji su daleko slabije pla?eni od onih na nižim nivoima, govori da nekome o?ito ne odgovaraju jake državne institucije.
Jer, jake institucije mogu graditi isklju?ivo najbolji i najkvalificiraniji kadrovi, koji se lošim uvjetima za rad o?ito namjerno tjeraju iz državnih uprava i službi. Time se direktno potkopavaju državne institucije i država Bosna i Hercegovina.
NES BiH se zalaže za jaku državu, koja mora imati i jake institucije. Zbog toga pozivamo Vije?e ministara BiH da ispravi ovu višegodišnju nepravdu i uposlene u UIO i ve?ini drugih državnih institucija dovede u isti rang sa zaposlenima na entitetskim, kantonalnim i op?inskim nivoima vlasti – navodi se u saop?enju NES-a.